hoog contrast

Meldingen - Klachten

Meldingen en klachten

De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte. Hierbij moet u denken aan: groen, bestrating, water, riolering, straatmeubilair, openbare verlichting, speelwerktuigen en gemeentelijke gebouwen en scholen. 

Voor meldingen, inlichtingen of klachten over het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld kapotte bestrating, verkeersveiligheid, vandalisme, veiligheid, leefbaarheid, gebruik afvalcontainers, graffity e.d. kunt u tijdens de kantooruren de gemeente bellen (0181 - 471111).

Buiten de kantooruren kunt u gebruik maken van de boodschappendienst van de gemeente Brielle (0181 - 471290).

U kunt echter ook gebruik maken van het meldingsformulier. Dit formulier vindt u ook in het menu bij "Meldpunt openbare ruimte". Bij het formulier kunt u bijlagen voegen (bijvoorbeeld een situatieschets of foto's). Uw melding of klacht wordt op deze manier automatisch geregistreerd.

Als er sprake is van een (levens)gevaarlijke situatie dan belt u direct 112.

Voor niet spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.

De gemeente kan niet alle meldingen/klachten zelf afhandelen. In specifieke gevallen kunt u bij andere instanties terecht:

  • Storing gas- en electriciteitslevering: Storingsdienst Eneco (telefoon 0800 - 9009)
  • Wegen buiten de bebouwde kom en dijken: Waterschap Hollandse Delta  (telefoon 0900 - 2005005)
  • Provinciale wegen: Provincie Zuid-Holland (telefoon 070 - 4418000)
  • Kabel: UPC (telefoon 0900 - 1580)
  • Openbare verlichting: City Tec (telefoon 088 - 8959200)
  • Drinkwater: Evides (telefoon 0900 - 0787)
  • Milieuklachten: meldkamer DCMR Milieudienst Rijnmond via website dcmr  (button "Milieuklachten")