hoog contrast

Meedenken

Gemeente Brielle vindt het belangrijk om inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen in de gemeente.

Steeds vaker vraagt de gemeente dan ook aan deze inwoners en belanghebbenden of zij actief mee willen denken over deze plannen. Dit meedenken gebeurt op verschillende manieren. Soms eenmalig tijdens een discussieavond, maar vaak ook langduriger, bijvoorbeeld via wijkverenigingen, dorpsraden of door deel te nemen aan een klankbordgroep.

Vergaderingen van dorps- en wijkraden of van klankbordgroepen worden, indien bekend, vermeld in de kalender onder Actueel.