hoog contrast

Burgerzaken

De basisregistratie personen (BRP) vormt de basis voor vele werkzaamheden binnen de gemeente Brielle. 
 

Paspoort

De afdeling burgerzaken levert o.a. producten op het gebied van: 

 • Dienstverlening aan de inwoners (inwoners als afnemers)
  Bij de dienstverlening aan de inwoners gaat het om het verwerken van verhuizingen, het verstrekken van uittreksels, reisdocumenten, rijbewijzen, dienstverlening betreffende burgerlijke stand e.d., waaronder het sluiten van huwelijken en de registratie van partnerschap, naturalisaties, naamswijzigingen, geslachtswijzigingen e.d., het uitgeven van huisnummers en straatnamen, maar ook het mede organiseren van inentingen 9 jarigen en gegevensverstrekking uit de BRP.

 • Beheer BRP in- en extern gericht (verwerking en verstrekking van persoonsinformatie aan derden, afnemers en ingeschrevenen)
  De BRP is de bron voor alle afnemers, extern zoals de belastingdienst, de Intergemeentelijke Sociale Dienst, de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, pensioenfondsen, de sociale verzekeringsbank enz. en voor interne afnemers als de uitvoering van de leerplichtwet, de uitvoering van de wet WOZ. Het aantal externe afnemers is omvangrijk. Dit houdt in dat de afnemers verplicht zijn de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de BRP te hanteren bij de uitvoering van hun taak, de BRP is derhalve leidend.

 • Statistische informatievoorziening aan bestuur, andere afdelingen en derden.
  Onder informatievoorziening wordt verstaan, het verstrekken van statistische informatie op grond waarvan het bestuur zowel naar de interne organisatie als extern gericht beleid kan formuleren en derden beleid kunnen voeren.
   

De openingstijden van de afdeling Burgerzaken:

maandag tot en met vrijdag:
08.00 - 12.30 uur

woensdag:
13.30 - 16.00 uur

donderdag:
17.30 - 19.30 uur

Telefoon: 0181 - 47 11 11 


Via de webwinkel kunt u diverse zaken online regelen.

Bij producten en diensten kunt u over diverse zaken uitgebreide informatie vinden. 

Bij veelgestelde vragen vindt u wellicht het antwoord op uw vraag.

 • Tarieven 2016

  Meer info
 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft de wettelijke taak om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, of om uitkeringen te verstrekken. In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Brielle. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.

  Meer info