hoog contrast

Briels Burgerpanel

De gemeente Brielle vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij (beleids-) ontwikkelingen binnen de gemeente. Wij hechten daarom veel waarde aan uw mening en uw ideeën.

Het Burgerpanel is één van de manieren om deze betrokkenheid te verhogen en uw mening te vragen. Wij nodigen inwoners van Brielle (van 18 jaar en ouder) van harte uit om deel te nemen aan het Burgerpanel van de gemeente Brielle.

De onderzoeken onder het burgerpanel worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Trendview. U vindt het Briels Burgerpanel op www.duomarketresearch.nl


Enthousiaste start van het Briels Burgerpanel

10 november 2011
Sinds de start van het burgerpanel hebben al bijna 800 inwoners zich aangemeld als panellid. De eerste meting (over veiligheid) is inmiddels gehouden. Eind november verwachten wij de uitslag.


Onderzoek communicatie

Eind 2011 werden de leden van het Briels burgerpanel gevraagd om de communicatiemiddelen van de gemeente te beoordelen. De panelleden kregen vragen over onder andere de gemeentegids, de gemeentelijke pagina’s en de ‘special’ in het Briels Nieuwsland, de externe nieuwsbrief  en de website. Zo'n 670 panelleden vulden de enquête over de communicatiemiddelen in.

In het voorjaar van 2012 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met de actiepunten die uit dit onderzoek voortkwamen.

Het onderzoeksrapport en de actiepunten waar de gemeente mee aan de slag is gegaan kunt u inzien.


Onderzoek  veiligheidsbeleid 

Om de vier jaar wordt het Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld.

Bepaalde veiligheidsvraagstukken verdienen extra aandacht en kunnen door de raad worden geprioriteerd. Om de prioriteiten voor de komende jaren te kunnen bepalen is een veiligheidsanalyse opgesteld waaraan zowel interne- als externe partners hebben meegewerkt. Ook zijn de bewoners van gemeente Brielle door middel van het burgerpanel betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyse.

In de maanden oktober 2011 en november 2011 is het burgerpanel benaderd met de vraag aan welk veiligheidsonderwerp de gemeente meer aandacht zou moeten besteden. De leden van het burgerpanel konden dit voor tien relevante veiligheidsonderwerpen aangeven. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de veiligheidsanalyse en meegenomen bij de vorming van de prioriteiten. Zo waren onder andere vandalisme, inbraken en alcohol- en drugs gerelateerde overlast onder jongeren veiligheidsvraagstukken waarvan het burgerpanel vond dat hieraan meer aandacht moet worden besteed. De raad heeft op 10 januari 2012 onder andere deze veiligheidsvraagstukken als prioriteit vastgesteld.

 Het onderzoeksrapport kunt u inzien.