hoog contrast

Servicenormen

Dienstverlening en servicenormen gemeente Brielle

De gemeente wil haar inwoners laten zien dat het haar ernst is met de kwaliteit van de dienstverlening.

Daarom wil de gemeente een aantal afspraken maken met haar inwoners (servicenormen). Deze afspraken liggen vast in een notitie "Brielle spreekt af". In de servicenormen (ook wel kwaliteitshandvest genoemd) zijn vastgelegd:

  • op welke serviceaspecten garanties/beloften worden gedaan
  • wat de beloften/garanties inhouden
  • wat er gebeurt als de norm niet wordt gehaald
  • hoe de klachtenprocedure werkt 

 
De hoofdlijnen van de servicenormen zijn opgenomen in de special Brielle spreekt af. Deze Special, maar ook de notitie kunt u hieronder vinden.

Omdat wij het belangrijk vinden hoe u denkt over onze dienstverlening (positief en negatief), zouden wij het zeer op prijs stellen indien u het reactieformulier dienstverlening invult.