hoog contrast

Ophalen huisvuil

Hieronder vindt u de nieuwe locaties van de milieueilanden voor de inzameling van Glas, Papier en Kleding in de wijken en Glas, Papier, Kleding en Kunststof bij de Supermarkten. 


Kies de woonkern en u krijgt een kaartje met de milieueilanden. 

De datums van het ophalen van huisvuil staan in de afvalkalender.

De openingstijden van de stadswerf zijn:

 • maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en 13.00-15.00 uur
 • zaterdag 09.00-12.00 uur

De volgende afvalsoorten kunt u gesorteerd inleveren op de stadswerf op 't Woud 53:

 • restafval (zakken)
 • huisraad/groot vuil
 • puin (maximaal 3 zakken van 25 liter)
 • tuinafval/takken (maximaal 1 m3)
 • bouw en sloophout (maximaal ½ m3)
 • klein chemisch afval (inclusief afgewerkte olie)
 • papier/karton
 • wit- en bruingoed
 • vlakglas dat niet in de minicontainer past
 • flessen
 • textiel

Voor het laten ophalen van afval (geen tuin- en bouw- of sloopafval) kunt u bellen voor een afspraak (0181 - 47 11 11), uiterlijk tot 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de ophaaldag.

Dit aanbieden gaat uiteraard volgens regels. Via de onderstaande link kunt u deze inzien:

 

 • Inzameling plastic verpakkingsafval/wijzigingen milieu-eilanden

  Per 1 januari 2014 zamelt de gemeente Brielle kunststofverpakkingsafval in door middel van plastic zakken. U kunt als inwoner van de gemeente Brielle de plastic zakken ophalen bij de supermarkten en gemeentewerf

  Meer info
 • Afvalkalender 2016

  Meer info
 • Milieupas

  Hoe te handelen bij vermissing van de milieupas of het niet werken van de milieupas?

  Meer info
 • Welke wijken op welke dagen?

  Meer info
 • Aanbiedregels grof vuil

  Voor het aanbieden van grof vuil gelden een aantal regels en afspraken.

  Meer info
 • Asbest verwijderen en transport naar de stadswerf

  Lees hier de voorwaarden voor het verwijderen en transporteren van asbest:

  Meer info
 • Plastic inzameling

  Meer info
 • Inzameling restafval en GFT bij slechte weersomstandigheden

  Meer info
 • Producten uit de productencatalogus

  Meer info