hoog contrast

Ophalen huisvuil

Hieronder vindt u de nieuwe locaties van de milieueilanden voor de inzameling van Glas, Papier en Kleding in de wijken en Glas, Papier, Kleding en Kunststof bij de Supermarkten. 


Kies de woonkern en u krijgt een kaartje met de milieueilanden. 

De datums van het ophalen van huisvuil staan in de afvalkalender.

De openingstijden van de stadswerf zijn:

 • maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en 13.00-15.00 uur
 • zaterdag 09.00-12.00 uur

De volgende afvalsoorten kunt u gesorteerd inleveren op de stadswerf op 't Woud 53:

 • restafval (zakken)
 • huisraad/groot vuil
 • puin (maximaal 3 zakken van 25 liter)
 • tuinafval/takken (maximaal 1 m3)
 • bouw en sloophout (maximaal ½ m3)
 • klein chemisch afval (inclusief afgewerkte olie)
 • papier/karton
 • wit- en bruingoed
 • vlakglas dat niet in de minicontainer past
 • flessen
 • textiel

Voor het laten ophalen van afval (geen tuin- en bouw- of sloopafval) kunt u bellen voor een afspraak (0181 - 47 11 11), uiterlijk tot 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de ophaaldag.

Dit aanbieden gaat uiteraard volgens regels. Via de onderstaande link kunt u deze inzien:

 

 • Inzameling plastic verpakkingsafval/wijzigingen milieu-eilanden

  Per 1 januari 2014 zamelt de gemeente Brielle kunststofverpakkingsafval in door middel van plastic zakken. U kunt als inwoner van de gemeente Brielle de plastic zakken ophalen bij de supermarkten en gemeentewerf

  Meer info
 • Afvalkalender 2016

  Meer info
 • Milieupas

  Hoe te handelen bij vermissing van de milieupas of het niet werken van de milieupas?

  Meer info
 • Welke wijken op welke dagen?

  Meer info
 • Aanbiedregels grof vuil

  Voor het aanbieden van grof vuil gelden een aantal regels en afspraken.

  Meer info
 • Asbest naar de stadswerf

  Particulieren mogen asbest uitsluitend zelf verwijderen als het gaat om een oppervlakte kleiner dan 35 m2.

  Wanneer het oppervlak groter is dan 35 m2 moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden ingeschakeld en dient u contact op te nemen met de gemeente (afdeling VROM).

  Meer info
 • Plastic inzameling

  Meer info
 • Inzameling restafval en GFT bij slechte weersomstandigheden

  Meer info
 • Producten uit de productencatalogus

  Meer info