hoog contrast

Ruimtelijke plannen

Het bestemmingsplan geeft aan waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Op de website ruimtelijke plannen kunt u ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die afkomstig zijn van gemeenten, provincies en het rijk bekijken.  


Handboek ruimtelijke plannen Brielle

Op 19 april 2011 heeft de gemeente Brielle het Handboek ruimtelijke plannen Brielle vastgesteld. Het handboek is de basis voor het opstellen van (digitale) ruimtelijke plannen in de gemeente Brielle.

Het handboek Ruimtelijke Plannen is geactualiseerd zodat wordt voldaan aan de nieuwe RO-standaarden 2012 welke per 1 juli 2012 in werking zijn getreden. 

Lees meer....


Bekendmaking Wet ruimtelijke ordening

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit vastgesteld.

Lees meer.....


Hieronder vindt u de geldende bestemmingsplannen en de bestemmingsplannen die in procedure zijn.