hoog contrast

Ondernemen

Per jaar starten ongeveer 35.000 mensen hun eigen bedrijf. Na vijf jaar blijkt dat er daar nog maar 10.000 bedrijven van over zijn. Dit betekent dat veel energie, tijd en geld verloren is gegaan, nog afgezien van al het persoonlijk leed. Voor veel van deze uitvallers was dit allemaal niet nodig geweest, als ze maar op tijd gewaarschuwd waren voor de valkuilen en struikelblokken van het ondernemerschap.

De Ondernemersvereniging Brielle richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in de gemeente Brielle of van wie de directeur c.q. eigenaar in de gemeente Brielle woont. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om de eigen onderneming te presenteren. In het algemeen organiseert de Ondernemersvereniging Brielle themabijeenkomsten, informele avonden en andere gezamenlijke activiteiten. De themabijeenkomsten zijn bedoeld om dieper in te gaan op onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn zoals financiën, fiscaliteiten, personeelsaangelegenheden en veiligheid.

De verenigingsbijeenkomsten staan ook in het teken van het persoonlijk contact. De Ondernemers Vereniging Brielle hecht er aan om de leden actief te betrekken bij de diverse activiteiten. De vereniging heeft geen directe commerciële doelstelling en is onafhankelijk. De Ondernemers Vereniging Brielle bestaat sedert 1993.

Ondernemers Vereniging Brielle B2B
Postbus 209
3230 AE Brielle

E-mail: info@ovbb2b.nl
Website: OVB Business to Business 
 

  • KvK Financieringsdesk

    Ondernemers willen graag weten hoe zij aan geld komen voor hun bedrijf.
    Via de Financieringsdesk krijgen ondernemers een goed beeld wat de financieringsmogelijkheden zijn.

  • “De Rotterdamse Zaak” ondersteunt ondernemers

    In de gemeente Brielle woont een flink aantal kleine zelfstandigen / ZZP-ers. Zij vormen een belangrijk deel van de lokale economie. Een deel van deze ondernemers genereert door de crisis nu weinig inkomsten. Deze ondernemers staan voor de keuze om door te gaan of te stoppen met hun bedrijf en werk in loondienst te zoeken of een uitkering aan te vragen. In dat geval kan De Rotterdamse Zaak hen mogelijk ondersteunen in hun ondernemersschap.