hoog contrast

Informatie voor bedrijven

De gemeente tracht door het treffen van allerlei maatregelen, waaronder de realisering van voorzieningen, een gezonde ontwikkeling van het economische klimaat in Brielle te stimuleren.

Zo legt de gemeente ter stimulering van de werkgelegenheid bedrijventerreinen aan en realiseert zij de benodigde infrastructuur. Ook werkt zij samen met het bedrijfsleven aan de verbetering danwel instandhouding van het winkelaanbod, heeft zij regelmatig overleg met de diverse ondernemersverenigingen over de economie van Brielle in zijn algemeenheid en stimuleert zij de realisering van bij Brielle passende toeristische projecten.
 

  • Infodesk Bedrijventerreinen Zuid-Holland

    Met behulp van de infodesk bedrijventerreinen kunt u actuele gegevens over Zuid-Hollandse bedrijventerreinen zoeken en vergelijken. De infodesk biedt u een digitale route naar vestigingslocaties voor bedrijven in Zuid-Holland.

  • Bedrijvenloket Overheid / Antwoord voor bedrijven

    Antwoord voor bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. U ziet in één oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen u te maken krijgt. En de subsidies waar u mogelijk recht op hebt.