hoog contrast

Dienstenloket

Sinds 28 december 2009 is de Europese Dienstenrichtlijn van kracht.

In Nederland is deze richtlijn vastgelegd in de Dienstenwet. De Europese Dienstenrichtlijn maakt het voor dienstverlenende ondernemers eenvoudiger om in Europa zaken te doen.

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben daartoe een elektronisch loket voor dienstverlenende ondernemers in het leven geroepen. link naar antwoord voor bedrijven