hoog contrast

Bouwprojecten

Hieronder vindt u de grote bouwprojecten in de gemeente Brielle die in uitvoering of voorbereiding zijn.

Als u op het project doorklikt, wordt er, voor zover bekend, verdere informatie vermeld.

 

 • Annahove

  In voorbereiding is het project `Annahove` aan de Anna Hoevestraat.

  Meer info
 • Basisonderwijs Binnenstad

  De nieuwbouw van obs Meester Eeuwoutschool samen met de uitbreiding van csb Geuzenschip, is in volle gang.

  Meer info
 • Bouwkavels Brielle Buiten

  Op verschillende locaties verkoopt de gemeente Brielle in de komende jaren riante zelfbouwkavels.

  Meer info
 • Burg. Van Sleenstraat

  De Burgemeester Van Sleenstraat is lange tijd een “schoolzone” geweest voor het Speciaal en Voortgezet Onderwijs. Het Maerlant VMBO is echter verhuisd naar nieuwbouw in Nieuwland-Oost, sbo De Nieuwe Poort is opgeheven en vso Maarlandschool verhuist volgend jaar naar De Rik. Momenteel wordt gewerkt aan plannen om de leegkomende kavels te bestemmen voor woningbouw.

  Meer info
 • Jan Matthijssenlaan

  Op het adres Jan Matthijssenlaan 7 was het Maerlant HAVO/VWO  gevestigd. Het schoolterrein is medio 2012 vrij gekomen door verhuizing van Maerlant naar de nieuwbouw in Nieuwland-Oost.

  Meer info
 • Kindzorgcentrum aan De Reede

  Op dit moment is de bouw van het Kindzorgcentrum aan De Reede in volle gang. Het Kindzorgcentrum  wordt door Batenburg BV gebouwd als (laatste) onderdeel van de Breede School Zuurland.

 • Locatie Rabobank, Nicolaas Pieckstraat

  Het project betreft het slopen van een aantal gebouwen, waaronder de voormalige RABO-bank (reeds gesloopt) en een aantal sterk gedateerde schoolgebouwen (2e helft 2014). Woningbouw op deze locatie zal niet voor 2020 worden gerealiseerd.

 • Meeuwenoord

  Nog niet is bekend op welke termijn en in welke omvang woningbouw zal gaan plaatsvinden op de voormalige sportvelden.

  Meer info
 • Nieuwland Oost

  Het project betreft de bouw van ruim 500 woningen door Van Erk, Rehorst Bouw en Roosdom Tijhuis. Het project bevindt zich in een afrondende fase.

 • Oude Goote

  Oude Goote is het woningbouwplan dat vermoedelijk na 2020 zal worden ontwikkeld.

 • Project Port Brielle (havens Meeuwenoord)

  Het betreft hier de realisatie van onder andere kaaiwoningen, waterwoningen en appartementen door een projectontwikkelaar.

  Meer info
 • Project Waterfront (havens Meeuwenoord)

  Het betreft hier de realisatie van watervilla’s en Landmarkappartementen door een projectontwikkelaar.

  Meer info
 • Reede

  Het betreft hier een project waarbij volgens de oorspronkelijke plannen gefaseerd 81 koopappartementen in drie woonblokken zouden worden gerealiseerd.

  Meer info
 • Waterschapshuis - De Rik

  De renovatie is afgerond en het pand is door aannemer Van Wijnen opgeleverd. Het voormalige kantoorgebouw heeft zowel binnen als buiten een metamorfose ondergaan en is nu volledig geschikt voor het speciaal onderwijs in Brielle.

  Meer info
 • Zorggebouw (Reede)

  Momenteel wordt aan de Reede het Zorggebouw gebouwd. De aannemer is Batenburg BV. Dit project is het laatste onderdeel van het project de  Breede School Zuurland.

  Meer info
 • Zwartewaal "Ankerplaats"

  Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om op en/of rond deze locatie woningbouw te realiseren (kleinschalig).