hoog contrast

Regelgeving

De gemeente Brielle maakt allerlei regels op gemeentelijk niveau.


Deze regels - verordeningen - geven de wetgevende bevoegheden van de gemeente weer.  

Een verordening is een regeling die voor iedereen binnen de gemeente geldt en vaak tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht verordeningen vast te stellen en toe te zien op de naleving daarvan. De gemeenteraad van Brielle stelt de verordeningen vast.

Naast deze gemeentelijke regels is er ook nationale wetgeving, regelgeving door provincie en waterschappen en Europese regelgeving. Deze pagina geeft u toegang tot alle regelgeving die binnen de gemeente Brielle van toepassing is.

Alle gemeenten, provincies en waterschappen maken hun regelgeving bekend via http://www.overheid.nl/.