hoog contrast

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur kan worden opgevat als een verzamelterm voor wetgevende initiatieven, die tot doel hebben een grotere transparantie van het bestuur te realiseren.

Een aantal hiervan staat hieronder vermeld.

Daarnaast heeft alle informatie die de gemeente via deze website of op andere wijze openbaar maakt uiteraard ook mede tot doel om bij te dragen aan deze transparantie.