hoog contrast

Gemeenteraad

De huidige zittingsperiode van de raad is 2014-2018. 

 

De gemeenteraad vergadert als regel eenmaal per maand op dinsdagavond (m.u.v. de maand augustus). De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis, Markt 1. De aanvangstijd is gewoonlijk 20.00 uur.

Informatie

De agenda's van de raad vindt u onder Raadsvergaderingen in het menu. Door op een vergadering te klikken krijgt u de betreffende agenda op uw scherm. De bijbehorende stukken, zoals raadsnotulen, raadsvoorstellen en ontwerp-raadsbesluiten kunt u downloaden.

De raads- en commissievergaderingen worden via de webcast uitgezonden. Dat geeft u de mogelijkheid om thuis de vergaderingen te volgen of later de beraadslagingen nog eens te beluisteren. Rechts van deze pagina treft u een link naar de webcast aan.

Spreken in de raad

Iedereen kan de gemeenteraad toespreken over onderwerpen, die op de agenda van de betreffende vergadering staan. Het woord kan niet gevoerd worden over:

  -  benoemingen e.d. van personen
  -  een besluit waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft gestaan
  -  zaken, waarop het klachtrecht van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Wie de raad wil toespreken moet zich uiterlijk 48 uur voor de vergadering melden bij de griffier, de heer L.C.M. van Steijn. Telefoon 0181-471118. E-mail: raadsgriffier@brielle.nl

Bij de aanmelding moet u het onderwerp opgeven en uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt maximaal vijf minuten het woord.

Nevenfuncties 

Burgemeester, wethouders en leden van de raad zijn op grond van de Gemeentewet verplicht hun nevenfuncties te melden, waarbij tevens moet worden aangegeven of zij voor deze functie wel of niet worden betaald. Bestuurders mogen geen nevenfuncties vervullen die (mogelijk) in strijd zijn het belang van de gemeente. Ook moet voorkomen worden dat belangenverstrengeling kan optreden tussen de nevenfunctie en de functie die zij bekleden binnen de gemeente. Op basis van artikel 15:1e van de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling dienen de nevenwerkzaamheden van de griffier tevens openbaar gemaakt te worden.

De lijst met nevenfuncties is in te zien in de leeskamer in het stadskantoor, maar deze lijst is hier ook digitaal beschikbaar.

Politieke partijen

In de gemeenteraad zijn vijf politieke partijen vertegenwoordigd. Deze partijen kunt u terugvinden bij de menukeuze politieke partijen.

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Brielle bestaat uit 17 leden van 5 politieke partijen, te weten: SP 5, VVD 4, CDA 4, D66 3 en PvdA 1.

De voorzitter van de raadsvergaderingen is de burgemeester, de heer Rensen.


In de raad hebben de volgende leden zitting:

 

Gregor Rensen

Rensen
Naam Gregor Rensen
FunctieVoorzitter
E-mail adresg.rensen@brielle.nl
Taken

- bestuurlijke aangelegenheden
- openbare orde en veiligheid
- public relations
- jumelage(s)
- personeel en organisatie
- coördinatie integraal veiligheidsbeleid
- MRDH

Jan Bark

Bark
Naam Jan Bark
FunctieGemeenteraadslid
AdresWarmoezenierstraat 1
3231 BR  Brielle
Telefoonnummer0181-216878
E-mail adresbark0047@planet.nl
Politieke partijVVD

Diana van Bennekom-van der Pad

van Bennekom-van der Pad
Naam Diana van Bennekom-van der Pad
FunctieGemeenteraadslid
AdresKogge 73
3232 TN  Brielle
Telefoonnummer0181-415433
E-mail adresdiana.van.bennekom@chello.nl
Politieke partijSP

Erik Bunte

Bunte
Naam Erik Bunte
FunctieGemeenteraadslid
AdresMaarland Noordzijde 65
3231 CG  Brielle
Telefoonnummer0181-416878
E-mail adresebunte@tomaatnet.nl
Politieke partijSP

Arie van Gorsel

van Gorsel
Naam Arie van Gorsel
FunctieGemeenteraadslid
AdresBothil 4
3232 HJ  Brielle
E-mail adresarievangorsel@gmail.com
Politieke partijVVD

Yvonne de Groot

de Groot
Naam Yvonne de Groot
FunctieGemeenteraadslid
AdresKogge 53
3232 TN  Brielle
Telefoonnummer0181-479211
E-mail adresyvonnedegroot@upcmail.nl
Politieke partijPvdA

Frans-Joost Heijboer

Heijboer
Naam Frans-Joost Heijboer
FunctieGemeenteraadslid
AdresRijksstraatweg 7
3237 LR  Vierpolders
Telefoonnummer0181-410555
E-mail adresfjheijboer@online.nl
Politieke partijVVD

Tijnie van der Hoek-van Bergeijk

van der Hoek-van Bergeijk
Naam Tijnie van der Hoek-van Bergeijk
FunctieGemeenteraadslid
AdresHenry Fordstraat 13
3238 BE  Zwartewaal
Telefoonnummer0181-661233
E-mail adresa.hoek160@upcmail.nl
Politieke partijCDA

Henk Hoftijzer

Hoftijzer
Naam Henk Hoftijzer
FunctieGemeenteraadslid
AdresIrenestraat 8
3238 XT  Zwartewaal
E-mail adreshenkhoftijzer@gmail.com
Politieke partijSP

Willemijn Kon-van der Heiden

Kon-van der Heiden
Naam Willemijn Kon-van der Heiden
FunctieGemeenteraadslid
AdresVoorweg 1d
3237 LZ  Vierpolders
E-mail adresWillemijnkon@kpnmail.nl
Politieke partijCDA

Bas van der Linden

van der Linden
Naam Bas van der Linden
FunctieGemeenteraadslid
AdresWelleweg 29
3232 AT  Brielle
Telefoonnummer0181-479084
E-mail adresblinden1@chello.nl
Politieke partijCDA

Rien Olijve

Olijve
Naam Rien Olijve
FunctieGemeenteraadslid
AdresAelbrechtsweg 3
3232 LS  Brielle
Telefoonnummer0181-276966
E-mail adresolijv106@planet.nl
Politieke partijD66

Maarten de Pijper

de Pijper
Naam Maarten de Pijper
FunctieGemeenteraadslid
AdresLangestraat 41
3231 VH  Brielle
Telefoonnummer0181-473725
E-mail adresmldepyper@tomaatnet.nl
Politieke partijSP

Wim Smit

Smit
Naam Wim Smit
FunctieGemeenteraadslid
AdresSchokker 22
3232 CW  Brielle
Telefoonnummer0181-474062
E-mail adreswimsmit68@hotmail.com
Politieke partijD66

Regina Verkuijl-van Nes

Verkuijl-van Nes
Naam Regina Verkuijl-van Nes
FunctieGemeenteraadslid
AdresDijkstraat 33
3231 CB  Brielle
Telefoonnummer0181 ‚Äď 417747
E-mail adresgina.verkuijl@gmail.com
Politieke partijSP

Anneke Witte

Witte
Naam Anneke Witte
FunctieGemeenteraadslid
AdresSlagveld 9
3231 AN  Brielle
E-mail adresmail@commabv.nl
Politieke partijVVD

Jan Wolters

Wolters
Naam Jan Wolters
FunctieGemeenteraadslid
AdresVoorstraat 164
3231 BL  Brielle
Telefoonnummer0181-415774
E-mail adresjcwolters@kpnmail.nl
Politieke partijCDA

Richard de Zoete

de Zoete
Naam Richard de Zoete
FunctieGemeenteraadslid
AdresKerkweg 4a
3237 LE  Vierpolders
E-mail adreskuau10xm@upcmail.nl
Politieke partijD66

Leo van Steijn

van Steijn
Naam Leo van Steijn
FunctieGriffier
Telefoonnummer0181-471118
E-mail adresraadsgriffier@brielle.nl