hoog contrast

Bestuur, organisatie en beleid

Welkom op de website van de gemeente Brielle

De website van de gemeente Brielle geeft informatie over zaken die u als bezoeker of inwoner van de gemeente Brielle wellicht interesseren.

De website is verdeeld in vijf onderdelen.

U bent nu in het gedeelte:

Bestuur, organisatie en beleid

Hier vindt u bestuurlijke informatie van de gemeente Brielle. Bijvoorbeeld de samenstelling van de gemeenteraad, of de verschillende raadscommissies.

De regelgeving van de gemeente vindt u terug bij de Verordeningen.

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de website, ziet u zaken die niet juist zijn, heeft u suggesties of een goed idee, laat het ons dan weten via het reactieformulier website.
 


Het bestuur van een gemeente bestaat uit een drietal bestuursorganen:


Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit fracties van politieke partijen. Alle raadsleden zijn aan een politieke partij verbonden. De raadsleden worden voor een periode van 4 jaar gekozen door de stemgerechtigde burgers van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De gemeenteraad telt in Brielle 17 leden. De raad heeft een vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie (verordenende en budgettaire bevoegdheden).

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Verdere informatie vindt u bij Gemeenteraad.

College van burgemeester en wethouders

Aan het begin van een zittingsperiode worden de wethouders door de raad benoemd. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Verdere informatie vindt u bij College van B & W.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Naast voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders heeft de burgemeester een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid op het gebied van openbare orde en veiligheid.
 Raadscommissies

Door de gemeenteraad is een aantal raadscommissies ingesteld. Een raadscommissie is gespecialiseerd in een bepaald deelgebied, adviseert daarover aan de raad en bereid de betreffende agendapunten van de raad voor. Een raadscommissie bestaat uit raadsleden (en eventueel niet-raadsleden) en een voorzitter.

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad.

Verdere informatie vindt u bij Raadscommissies.

Raadspresidium

Het presidium heeft voornamelijk een adviserende rol en doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de raad. Omdat het een overzicht heeft van alle onderwerpen waar de raad zich mee bezig houdt zorgt zij voor de planning en stelt zij maandelijks de voorlopige agenda voor de raad vast. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Gemeenten zijn vrij de invulling en bemensing van het presidium te bepalen. In Brielle bestaat het presidium uit de voorzitter van de raad en de voorzitters van de vijf raadsfracties
 Ondersteuning van de bestuurlijke organen vindt plaats door:

Gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie, waarvan de gemeentesecretaris het hoofd is.

Gemeentesecretaris is de heer P. Schouten

Telefoon 0181-471111.
E-mail: p.schouten@brielle.nl.

De ambtelijke organisatie bestaat uit een tweetal sectoren te weten de sector samenleving en de sector grondgebied. Daarnaast is er de stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen.

Verdere informatie vindt u bij Ambtelijke organisatie.

Griffier

De griffier is de secretaris van de gemeenteraad - zoals de gemeentesecretaris dat is van het college van B&W - en ondersteunt als zodanig de raad en de voorzitter van de raad. Hij bereidt de vergaderingen voor van de raad en de raadscommissies, bewaakt het bestuurlijke besluitvormingsproces en geeft inhoudelijk sturing aan de ontwikkeling; van het dualisme.De griffier wordt, in tegenstelling tot ambtenaren van de gemeentelijke organisatie, door de raad benoemd en ontslagen.

Griffier is de heer L.C.M. van Steijn

Telefoon 0181-471118
E-mail: raadsgriffier@brielle.nl