Werkzaamheden riolering Vierpolders en binnenstad Brielle

Van 23 januari t/m 17 februari verricht de gemeente Brielle werkzaamheden aan de riolering. Het renoveren van een aantal rioolbuizen vindt plaats d.m.v. het aanbrengen van een flexibele vilten kous. Door deze methode toe te passen is het mogelijk om het riool duurzaam te renoveren en is het niet nodig om een hele straat open te breken. Wel zijn er bij deze werkzaamheden grote voertuigen nodig en kan er lichte stankoverlast optreden.

 De werkzaamheden vinden plaats in:

  • Vierpolders (Hogemeetstraat, Eewasstraat en de J.M. van der Lugt Meltserlaan).
  • Brielle ( Asylplein, Kaatsbaan, Moriaanstraat en Kerkstraat).

Direct aanwonenden worden geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief. De aannemer Instituform voert de werkzaamheden voor de gemeente Brielle uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Roskam via nummer 0181-471111.

Pagina opties