Verkiezingen

Op 15 maart 2017 vond de verkiezing plaats voor de Tweede Kamer.

De leden van de Tweede Kamer worden in principe eens in de vier jaar gekozen op basis van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging.

Kiesgerechtigd zijn alle Nederlanders die op de dag van de kandidaatstelling 18 jaar of ouder zijn, mits niet het kiesrecht vanwege een veroordeling is ontnomen. De stemming is geheim. Alles rond verkiezingen is geregeld in de Kieswet.

De stemmen worden in ieder stembureau geteld en de uitslagen per gemeente verzameld. Het Centraal Stembureau stelt uiteindelijk de uitslag vast en bepaalt wie er zijn gekozen.

Op de website www.elkestemtelt.nl kunt u verdere informatie vinden.


16 maart 2017

Bij de afdeling burgerzaken liggen de Processen verbaal N-10 van de stembureaus en het Procesverbaal N-11 (totaaltelling) ter inzage. Belangstellenden kunnen tijdens de openingstijden van de afdeling burgerzaken deze processen verbaal inzien.

Pagina opties