Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Binnenkort weer gemeentelijke en waterschapsbelastingen op de mat


In periode van 11 tot en met 25 februari verstuurt SVHW in totaal zo’n 700.000 aanslagen namens de deelnemende gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Dit gebeurt digitaal via MijnOverheid en per post.

Om uw vragen goed te kunnen afhandelen, verruimt SVHW in de periode van 13 februari tot en met 3 maart de telefonische openingstijden van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur ((0186) 577 222 of (0800) 02 00 873). Om onnodig wachten te voorkomen, adviseert SVHW om niet direct na ontvangst van de aanslag en niet tussen 11.00 uur en 15.00 uur te bellen. Op www.svhw.nl vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Bovendien kunt u via het digitale loket ‘Mijn SVHW’ uw gegevens inzien en wijzigen, documenten downloaden of bezwaar maken. Dit is wel zo direct en makkelijk.

Uw mening telt

Dienstverlening staat bij SVHW hoog op de agenda. Zo is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de telefonische bereikbaarheid door het starten van een klantcontactcentrum. Vorig jaar lanceerde SVHW een nieuwe website met een digitale loket functie ‘Mijn SVHW’ met zelfservice mogelijkheden. Dit jaar streeft SVHW naar duidelijke taal in haar communicatie. SVHW is benieuwd naar wat u vindt van de dienstverlening en hoort graag welke zaken beter kunnen. Daarom staat de enquête ‘Uw mening telt’ op www.svhw.nl.

MijnOverheid

Wanneer u uw lokale belastingaanslagen voortaan liever digitaal wilt ontvangen, dan kan dat met de Berichtenbox van MijnOverheid. In de persoonlijke Berichtenbox ontvangt u bovendien berichten over bijvoorbeeld de eigen toeslagen, de kinderbijslag of het verlopen van het rijbewijs. Zijn er nieuwe berichten, dan ontvangt u automatisch een e-mail. Het is dus belangrijk om voor een juiste vermelding van uw e-mailadres te zorgen bij MijnOverheid. Ervaar het zelf en log in met uw DigiD op mijn.overheid.nl.

SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie. De belangrijkste taken zijn het heffen en innen van lokale belastingen, het vaststellen van de WOZ-waarden en het beheren van de basisregistraties WOZ en BAG.

Pagina opties